Hiển thị kết quả duy nhất

Công ty The A2 Milk được thành lập ở New Zealand vào năm 2000 và khởi đầu công nghiệp sữa tươi vào New Zealand và Úc vào năm 2003. Công ty The A2 Milk làm việc với các chuyên viên sức khoẻ, phụ huynh và người chăm sóc để giáo dục về dinh dưỡng cho trẻ em qua lời khuyên và hỗ trợ, cũng như các sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Công ty The A2 Milk dẫn đầu trong các nghiên cứu về dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. Quan niệm của công ty là cung cấp những lợi ích độc nhất của dòng sữa chỉ chứa loại protein A2 beta-casein, và hoàn toàn loại bỏ được loại protein A1, trong suốt phạm vị sản phẩm chất lượng cao của A2.